เอกสารประกอบการสมัครเรียน

1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี/โท 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ(ถ้ามี) 3 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวันสำเร็จการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบปริญญา หรือ transcript) ถ่ายสำเนาด้านหน้า – หลัง (ถ้ามี) 3 ฉบับ

5. กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 3 ฉบับ

6. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ชุดสุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)

7. สำเนาใบนำฝากเงินค่าสมัครเรียนและค่าลงทะเบียนนักศึกษา

ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี”
เลขบัญชี 047-8-00001-1

8. ส่งเอกสารถึง

“ดร.เตือนใจ เขียนชานาจ”

สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170

สถาบันการศึกษาทางไกล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170

สมัครเรียนและสอบถามข้อมูล

Tel: 085-018-6814
Line ID: 0850186814
E-mail: btuonline.u@gmail.com

Copyright © 2019 – All Rights Reserved – btude-bkkthon.com