แผนการศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ตลอดหลักสูตร 2 ปี)
สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สถาบันการศึกษาทางไกล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170

สมัครเรียนและสอบถามข้อมูล

Tel: 085-018-6814
Tel: 089-857-9859
Line ID: 0850186814
Line ID: tanet0985
E-mail: btuonline.u@gmail.com

Copyright © 2019 – All Rights Reserved – btude-bkkthon.com