ทำความรู้จักมหาวิทยาลัย

ทำความรู้จักมหาวิทยาลัย

ปณิธานอันแรงกล้าของ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU) ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพชั้นนำ และเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนในประเทศไทย เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะการทำงาน
เราจึงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การศึกษาทางไกล ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สามารถศึกษาต่อโดยไม่กระทบกับการทำงานประจำของผู้เรียน

( สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบการศึกษาทางไกล สอบถามรายละเอียดโทร.085-018-6814 )

บริการสื่อและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ผ่าน 3 ช่องทาง

นักศึกษาจะสามารถเข้ากลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่ Co-Learning Space ซึ่งจะจัดขึ้นตามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ ที่จะประสงค์จะร่วมให้บริการการเรียนรู้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยซึ่ง Co-Learning Space นี้จะไม่ใช่ห้องเรียนแต่จะเป็นศูนย์ให้บริการระบบเครือข่ายที่ทันสมัยที่ผู้เรียนจะสามารถใช้บริการการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจาก Co-Learning Space แล้วมหาวิทยาลัยยังมีตำรามาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

จะประกอบด้วยระบบงานต่างๆ ที่ให้บริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบลงทะเบียน ระบบชำระเงิน ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระบบถ่ายทอดสด และ บริการวิดีทัศน์ตามประสงค์ ระบบแฟ้มผลงานดิจิทัล

ที่ผู้เรียนสามารถรับชมรายการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านทางระบบ TV Online สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทางระบบออนไลน์ BTUDE อีกด้วย

ทำไมต้องเรียน BTU DE Online ?

> นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรทางไกล สามารถทำการ “ล็อกอิน” เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ เพื่อทำการศึกษาด้วยตนเอง เรียนได้ตลอดเวลา มีอิสระแห่งการเรียนรู้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เพียงมีอินเทอร์เน็ต

> นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรทางไกลควบคู่กับการทำงาน เพื่อเพิ่มความรู้สู่โอกาสการปรับตำแหน่งและหน้าที่การงานในอนาคต

> ระยะเวลาในการ สำเร็จการศึกษานักศึกษาที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี สามารถเรียนจบได้ภายในระยะ 2-3 ปี (ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาเดิมที่สมัครเรียน) และระดับปริญญาโท สามารถจบได้ภายในระยะ 2 ปี

> การวัดผลและประเมินผลการเรียน BTU มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนแบบระบบ 40 : 60 โดยมีคะแนนเก็บ 40 คะแนน และสอบวัดผลปลายภาค 60 คะแนน ซึ่งนักศึกษาสามารถส่งงานผ่านระบบ BTU DE ได้ทันที

> มีทีมงานอาจารย์แนะแนวการศึกษามืออาชีพที่พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดเวลาจนจบหลักสูตรทางไกล

> เรียนจบได้รับปริญญา มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาทุกประการ

สถาบันการศึกษาทางไกล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170

สมัครเรียนและสอบถามข้อมูล

Tel: 085-018-6814
Line ID: 0850186814
E-mail: btuonline.u@gmail.com

Copyright © 2019 – All Rights Reserved – btude-bkkthon.com