ทำความรู้จักมหาลัย

ปณิธานอันแรงกล้าของ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU) ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพชั้นนำ และเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนในประเทศไทย เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะการทำงาน
เราจึงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ระบบ การศึกษาทางไกล ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สามารถศึกษาต่อโดยไม่กระทบกับการทำงานประจำของผู้เรียน

– สำนักรับสมัครนักศึกษา ระบบการศึกษาทางไกล –

หลักสูตรปริญญาตรี - โท ระบบการศึกษาทางไกล

หลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สอบถามข้อมูล - สมัครเรียน - อาจารย์แนะแนว

กรอกข้อมูลเพื่อให้อาจารย์ติดต่อกลับ

การศึกษาทางไกล ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดีอย่างไร ?

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีสถาบันการศึกษาทางไกล ได้มาตรฐานด้านวิชาการและนวัตกรรมการศึกษาทางไกล

เราจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายในสาขาอาชีพ ประสบการณ์ใหม่ที่ได้มากกว่าในห้องเรียน และสามารถแบ่งปันความรู้ไปได้ทั่วโลก

เพิ่มโอกาสการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาที่เหนือกว่าใคร มีสื่อการเรียนการสอนทันสมัย และทันยุคสังคมออนไลน์

ทำไมต้องเรียน การศึกษาทางไกล ?

> นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรทางไกล สามารถทำการ “ล็อกอิน” เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ เพื่อทำการศึกษาด้วยตนเอง เรียนได้ตลอดเวลา มีอิสระแห่งการเรียนรู้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เพียงมีอินเทอร์เน็ต

> นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรทางไกลควบคู่กับการทำงาน เพื่อเพิ่มความรู้สู่โอกาสการปรับตำแหน่งและหน้าที่การงานในอนาคต

> ระยะเวลาในการ สำเร็จการศึกษานักศึกษาที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี สามารถเรียนจบได้ภายในระยะ 2-3 ปี (ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาเดิมที่สมัครเรียน) และระดับปริญญาโท สามารถจบได้ภายในระยะ 2 ปี

> การวัดผลและประเมินผลการเรียน BTU มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนแบบระบบ 40 : 60 โดยมีคะแนนเก็บ 40 คะแนน และสอบวัดผลปลายภาค 60 คะแนน ซึ่งนักศึกษาสามารถส่งงานผ่านระบบ BTU DE ได้ทันที

> มีทีมงานอาจารย์แนะแนวการศึกษามืออาชีพที่พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดเวลาจนจบหลักสูตรทางไกล

> เรียนจบได้รับปริญญา มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาทุกประการ

สถาบันการศึกษาทางไกล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170

สมัครเรียนและสอบถามข้อมูล

Tel: 085-018-6814
Line ID: 0850186814
E-mail: btuonline.u@gmail.com

Copyright © 2019 – All Rights Reserved – btude-bkkthon.com